kopek yarisi nereden oynanir Temel Açıklaması

Yani, tel engellere yakla§tiniz mi, diye soruyor. Ben de, yakla§tik. Ate§e ba§layacagiz. Tamam komutanim, demi§ bulunuyorum. Bundan a§agi yukari dort dakika sonrasında ben Sugar Cona Tepesi ve yöre tepeler ustune agilan havan, tank ve bütünüyle ate§lerinin gurlemesiyle telsizden artik higbir §ey duyamaz olmu§tum. Du§man, ate§imize kar§i ate§le karşılık vermekte tereddut bile etmemi§, bizim bulundugumuz bölgeler dahi havan toplariyla dovulmeye ba§lami§ti.

karde§ine bak? istanbul’da da millet tamr beni canim. Ev ahlakimiza uymaz. Yaa, insanin abisine yapacagi resimden kredi almasi da ev ahlakina uymaz. Ama biz sevdigimiz resmi yapar da surunursek bu sülale ahlakina uyar, degil mi? Mujgan’in halilarini du§une du§une tuval boyamak hele; bu her ahlaka uyar.

Kağan’dan gekinecegim yerde abisinin inadindan, benim her bo§lugum igine vakit kaybetmeden ko§up yerle§mesinden gekinsem elan dogru: Bak Kamer§en, ben bile onaylamiyorum i§kenceyi.

Kamer§en’in baki§lari butun o tatataa’lar, dü fasilda tamamlanan alki§larin ardmdan, tam nikah masasina oturacagi sira degmi§ti yuzume, gozlerime. Artik, azca once kalabaliktan birinin garpmasiyla birazcik yana kayan elkızı §apkasini duzeltmeyi du§unemez. Artik, bir masanin dü ba§ma, ikisi Ercan’la kendisi igin kar§iya yanyana konmu§ sandalyelerden namına ayrilana otururken, birçok gegmi§ gunlerin halk ali§kanligiyla da olsa, buru§masin sanarak gelinliginin etegini duzeltemez. Elkızı gigeginin ucundan sarkan ve Ercan’la kendisi arasina siki§ip artan gelin telini bu siki§ikliktan gekip kurtaramaz da.

Ferik ayaga kalkti. §ampanya bardagi elinde. Ayni an’da masadaki millet bile, ellerinde birkag damlalik linke tıkla §ampanya kadehleriyle ayaga kalkti. Ercan benim elime bile bir kadeh tutu§turuyor.

Tarim Bakanligi’nda gali§an bayi o devran animsadim. Ercan’la dans eden Ay§en’e bakmadan bakip dururken bu bayi tumuyle unutup gitmi§im. Bir açıklık, şahsen bir §ey soylemek icap gibiydi. §imdi nerede? Higbir ko§ede goremiyorum onu.

Tezel, bu dolaşma sorguya gekilmelere gelemez. Bu bap§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once de pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

Bu sozler kulagima kuguk higkiriklar kabil garpiyor. Sonrasında ilhan’in bozgun ordular kumandaninin sesini gagri§tiran sesi:

“Beni sevindirmeye gali§mayin Omer abi. Bununla müşterek buraya denli geldiginiz igin te§ekkur ederim.”

“Ben de zati seni aramaya gikmi§tim. Boyle ırak durma canim, boyle ayriksilik ika gozunu seveyim. Gel kari§ aramiza dosta du§mana kar§i... Sen belki bilmezsin seni nasil sevdigimi. Ben seni, bizim direnim kelle Aysel’den sonra sevmi§imdir inan olsun.

Dilim dolanmi§ti. Bu ne rüsva gorev verili§, bu ne alçak gorev ali§?.. Aristokrat olsaydim kilicimi geker, benim kendi onurum var, o bana kâfi, diye duelloya gagirirdim Sami’yi. Lakin ne yazik ki aristokratlik niteleyerek bir §ey -o da suyunun suyunun suyu- Omer’e ve Omer üzere sağlam az ki§iye ozel locadir bu ulkede.

Dondugum minval, geldigim yolun ayni. Tenha ayrimi, akşam kuluplerinin sarho§larini, kusmuklarini di§ari ta§irmi§ olmasinda. Laf atanlar, arabalariyla kari kiz pe§ine takilan yeni zamparalar. Ben kendimi ansizin bu kuluplerden birinde sevgisizligi gogaltan evet da sevgisizligin gogalttigi bu adamlardan biriyle kucak kucaga goruyorum.

“Bir ko§eye tek ba§ina atilmi§, gelenin gegenin bilmeden kadem ucumuza surukledigi §u tarla kaptan i§te.”

Kinayan, dahasi azarlayan bir neva. Ben elan onceleri info url onlari hig boyle gormedim. Birbirlerinden hig o anki kabilinden ırak gormedim. Son ug yilda mi başüstüne bu uzaklik, son ug ayda mi, son ug dakikada mi? dü ki§inin her §eye kar§i; boralara, firtinalara, o hisimliklara, akrabaliklara; yipratici bir gegmi§e, galkantili bugune, nankorluklere ve atilmi§ adimlari en kuguk bir firsatta mazi dondurme heveslerine kar§i; ig dunyalarindaki galkantilara kar§i - ya§amak kolay mi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “kopek yarisi nereden oynanir Temel Açıklaması”

Leave a Reply

Gravatar